درباره ما

استان البرز شامل شهرهای کرج ، هشتگرد ، نظرآباد ، طالقان ، فردیس و محمد شهر می باشد مرکز استان البرز شهر کرج است که باغشهری قدیمی در غرب تهران بوده و در حال حاضر به دلیل نزذیکی به پایتخت و سر ریز جمعیت تهران به یکی از کلان شهرهای کشور تبدیل گردیده است و حدود ۴-۳ میلیون نفر جمعیت دارد. کانون البرز که پس از تشکیل استان البرز در بهمن ماه سال ۹۰ شکل گرفت بیست و دومین کانون کشور از حیث تاریخ تشکیل است اما با توجه به تعداد وکلای این استان ، در رتبه چهارم پس از کانونهای مرکز ، فارس و اصفهان ، قرار می گیرد.