لزوم احیای دادگاه های تجاری در ایران - غزل غفوری اصل ؛ وکیل دادگستری

http://www.alborzbar.com/StreamData/Attorney/139502251548276a6b9.JPGلزوم احیای دادگاه های تجاری در ایران

غزل غفوری اصل  وکیل دادگستری   

     دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکاه شهید بهشتی

      عضو مرکز آموزش کانون وکلای دادگستری استان البرز

 

برای مطالعه مقاله کلیک نمایید

http://www.wurth.ae/images/LogoPDF.png