پیمان های دسته جمعی کار ؛ محمد محمدی وکیل دادگستری

http://www.alborzbar.com/StreamData/Attorney/13950225155603e8332.JPGپیمان های دسته جمعی کار

محمد محمدی

وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری

برای مطالعه مقاله کلیک فرمایید
http://www.wurth.ae/images/LogoPDF.png