مرکز آموزش
رضا
وطن خواه
مسئول کمیسیون آموزش
02632711181
کرج ـ چهارراه طالقانی جنوبی ـ به سمت هفت تیر ـ ساختمان سپهر 2 ـ واحد 207
دکتر رضا
نجفلو
عضو
32501739
میدان آزادگان برج قایم طبقه سوم واحد 306
علی رضا
صابری منش
عضو

کرج - چهارراه طالقانی - جنب پارکینگ طبقاتی - برج آرین الرز - طبقه 8 - واحد A
دکترمهدی
شریفی
عضو

کرج-بلوار طالقانی جنوبی-نرسیده به چهارراه هفت تیر-مجتمع تارا-ط 6-واحد 11
سزار
کشاورز
عضو
026-32525884
کرج میدان نبوت جنب دادگاه حقوقی شماره 2 ساختمان صدرا طبقه اول شرقی واحد 2
حسین
تفویضی
عضو
02632204495
کرج خ طالقانی شمالی ساختمان سپید واحد9
غزل
غفوری اصل
عضو

کرج نرسیده به میدان طالقانی ساختمان 555 ط2
حمزه
کرمی
عضو

کرج- میدان نبوت - بالاتر از میدان - جنب ساختمان شماره دو دادگاه حقوقی - ساختمان صدرا - طبقه3 - واحد 6
محمد
محمدی
عضو
02636500639
فردیس انتهای کانال شرقی پلاک 14