کمیسیون انتشارات
دل جوان
باقری
مسئول کمیسیون انتشارات
32516110
کرج-طالقانی شمالی -نرسیده به میدان طالقانی- ساختمان 555 -ط اول -واحد 1
علی
کروبی
عضو
09125000517

عباس
زرگر
عضو

طالقان بلوار آیت الله طالقانی جنب بانک صادرات
مهدی
ساری خان بیگلو
عضو

كرج-میدان آزادگان-روبروی داروخانه مریم-مجتمع مهدی-ط2-واحد 7
فاطمه
قلخانی
عضو
32551616
کرج میدان طالقانی خ فرهنگ بین اداره ارشاد و کانون کارشناسان دادگستری ساختمان روزنامه زمان ط اول
محمدکاظم
شریفی
عضو
32509270
کرج - میدان آزادگان، طالقانی شمالی، برج قائم، طبقه سوم واحد سوم