کمیسیون ماده 55
سید رامین
زگرد
مسئول کمیسیون ماده 55
02636630836
كرج عظیمیه ٤٥ متری كاج ابتدای پل ازادگان ساختمان اركیده طبقه ٢ واحد٥٠٦ كدپستی٣١٥٥٦١٤٣١٥
مژگان
سام خانیانی
عضو
02644223474
هشتگرد خ امام خمینی کوچه یاس 2
شهرزاد
عزیزالهی
عضو
09123682558
عظیمیه میدان طالقانی جنب راهنمایی و رانندگی ساختمان اسیا طبقه دوم
ندا
خوانین زاده
عضو
02644221442
ضلع جنوبی میدان امام خمینی ـ مجتمع آناـ واحد 6
علیرضا
صفری
عضو
44212541
هشتگرد-بلوار امام-کوی 22 بهمن-مجتمع لیدوما-ط2-واحد3
جمشید
سپه وند
عضو

کرج-خ شهید صدوقی-کوچه نعمتی-کوی مصباح-پ 11-واحد 2