کمیسیون ورزش
محسن
پیری
مسئول کمیسیون ورزش
34411866
کرج-رجایی شهر-خ 13 غربی-نبش دکتر حسابی-پ39
افشین
لطفی
عضو

کرج-گوهردشت-خ آزادی-بین خ 11 و 12-پ 373-ط 1
پویان
کوشکی
عضو

کرج-میدان آزادگان-برج سفید-ط 6-واحد 11
محسن
رضایی دانشگر
عضو

کرج-چهارراه طالقانی-جنب اداره پست-مجتمع اداری امید-ط 2-واحد 206
محمد
محمدزاده
عضو

کرج-آزادگان-بلوار امام رضا-بین اردلان 1 و 2-پ 850
محمود
آقاجری
عضو

هشتگرد-خ شهید علی خسرو پور-مجتمع لیدوما-مجتمع ماهان-ط 3
سارا
غلامی
عضو

طالقان-خودکاوند-جنب دهداری-کوچه اول سمت راست-درب اول