اختبارو کارآموزی
عـنوان خبرتاریخ تصـویر
اولین اختبار سال 96 کانون وکلای البرز اردیبهشت 96 برگزار می شود1395/12/22
دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی مورخ 95/11/211395/11/21
دانلود فایل صوتی نشست علمی ابطال آرای داوری1395/10/23
اطلاعیه 1395/10/19
اطلاعیه کمیسیون کارآموزی1395/10/08
«آیین سوگند پذیرفته شدگان اولین اختبار سال 95 یکشنبه برگزار می شود»1395/06/23
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 13951395/06/21
فایل صوتی کارگاه آموزشی بررسی کاربردی جرائم اینترنتی1395/06/16
« اطلاعیه واحد صدور پروانه »1395/06/14
اعلام نتیجه نخستین اختبار سال 951395/06/10
برنامه کامل دوره آموزشی کارآموزان محترم وکالت ورودی 941395/05/18
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 941395/05/12
نخستین اختبار سال 95 کانون وکلای البرز آغاز شد1395/05/03
اسامی متقاضیان پروانه وکالت1395/04/30
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 94 1395/04/28
دستور العمل اختبار کتبی - نخستین اختبار سال 13951395/04/22
اسامی کارآموزان واجد شرایط جهت شرکت در اولین اختبار سال 951395/04/20
دانلود نمونه سوالات اختبار1395/04/13
برنامه زمان بندی اولین اختبار سال 13951395/04/13
برنامه کامل دوره های آموزشی کارآموزان محترم وکالت ورودی 931395/02/11
1234