« اطلاعیه واحد صدور پروانه »

 

 

 

 

 

 

    « اطلاعیه واحد صدور پروانه »

موضوع: صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری

(ویژه پذیرفته شدگان اختبار سال 95)

ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان نخستین آزمون اختبار سال 95، تقاضا می گردد مدارک مشروحه ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 95/06/21 جهت صدور پروانه وکالت پایه یک ؛ به واحد صدور پروانه ارائه نمایید  .

  • تکمیل و ارائه فرم تقاضای صدور پروانه (دانلود)
  • 6 قطعه عکس 6x4 با لباس فرم وکالت
  • اخذ مفاصا حساب صندوق حمایت (مستقر در کانون)
  • واریز مبلغ 300/000 تومان (بابت حق عضویت)
  • واریز مبلغ 25000 تومان (بابت هزینه ورزش)
  • واریز مبلغ 200/000 تومان ( بابت هزینه صدور پروانه + گواهینامه وکالت پایه یک و لباس فرم وکالت )
  1. واریز مبالغ فوق از طریق دستگاه POS مستقر در واحد صدور پروانه و یا ارائه فیش واریزی به حساب شماره 0218984467003 نزد بانک ملی ایران (شعبه دادگستری) به نام کانون وکلای دادگستری البرز میسور خواهد بود .


تاریخ خبر: 1395/06/14