اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران برگزار می کند :

اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران برگزار می کند

همایش رفع خشونت علیه زنان ؛ چالش ها و راهکارها

مکان دانشگاه شهید بهشتی
زمان 14 دی ماه 95

http://www.alborzbar.com/StreamData/DownLoad/1395101120161183490.jpgتاریخ خبر: 1395/10/11