اولین اختبار سال 96 کانون وکلای البرز اردیبهشت 96 برگزار می شود

اولین اختبار سال 96 کانون وکلای البرز اردیبهشت 96 برگزار می شود

هیئت مدیره کانون وکلای البرز در آخرین جلسه خود در سال جاری و با عنایت به تقاضای كمیسیون كاراموزی ،مقرر کرد تا ازمون اختبار كاراموزان وکالت از تاریخ ٢٠  اردیبهشت ٩٦ برگزار گردد .تاریخ خبر: 1395/12/22