به بهانه نزدیک شدن زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی وکلا

به بهانه نزدیک شدن زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی وکلا

زهره عقیلی آل هاشم عضو کمیسیون مالیاتی کانون  وکلای البرز

 ​تاریخ خبر: 1396/02/26