خبرنامه داخلی كانون وکلای دادگستری البرز منتشر شد .

✳️  خبرنامه داخلی كانون وکلای دادگستری البرز منتشر شد .

همزمان با انتشار سومین شماره از خبرنامه داخلی کانون البرز ؛ نخستین نسخه از خبرنامه الکترونیکی نیز در وبسایت کانون وکلای دادگستری البرز بارگذاری شد .

همکاران محترم می توانند جهت دریافت فیزیک خبرنامه به کانون مراجعه فرمایند و یا از طریق تصویر زیر نسبت به دریافت الکترونیکی خبرنامه اقدام نمایند .

http://www.alborzbar.com/StreamData/DownLoad/13960501153508e67e0.jpg

خبرنامه کانون وکلای دادگستری البرز
 شمارۀ سوم - بهار 96
(37صفحه)

📌 لینک دانلود: http://www.alborzbar.com/images/khabarname.pdfتاریخ خبر: 1396/05/01