عید سعید قربان مبارک

عید سعید قربان ، جشن شکوفایی ایمان و یقین را به همکاران وکیل شادباش می گوییم

✳️ @AlborzBarAssociationتاریخ خبر: 1396/06/09