عید سعید غدیر خم

✳️ روز اکمال دین و عید ولایت حضرت امیرالمؤمنین(ع) خجسته باد


✳️ @AlborzBarAssociationتاریخ خبر: 1396/06/17