ابراز همدردی هیئت مدیره کانون البرز با حادثه دیدگان زلزله

http://s8.picofile.com/file/8311732242/tasliat_6terwdwsqa.jpg

نظر به اینکه وکلای دادگستری همواره در مشکلات و تالماتی که جامعه گریبانگیر آن بوده در کنار سایر اقشار جامعه با تمام توان مساعدت و همکاری نموده اند، اینبار نیز با وقوع حادثه ناگوار زلزله کرمانشاه، کانون وکلای دادگستری البرز در نظر دارد کمک های غیر نقدی همکاران را جهت ارسال به مناطق آسیب دیده جمع آوری نماید.نظر به فوریت ارسال لوازم ضروری، همکاران محترم جهت اهدا کمک های خود میتوانند از روز سه شنبه مورخ /96/8/23به محل کانون وکلای دادگستری البرز واقع در میدان والفجر بلوار سرداران شرقی مراجعه نمایند
ضمنا حسب هماهنگی های بعمل آمده از همکاران تقاضامندیم کمک های نقدی خود را مستقیما به حساب کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به شماره ۰۳۴۶۲۴۶۵۶۰۰۰۶ نزد بانک ملی واریز نمایند
کانون وکلای دادگستری البرز پیشاپیش از مساعدت تمامی همکاران تشکر و قدردانی مینماید

 

 تاریخ خبر: 1396/08/22