اعلام نتایج آزمون وکالت ۱۳۹۶

✳️ نتایج آزمون وکالت ۹۶ اعلام شد

نتایج آزمون وکالت ۹۶ از طریق سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org قابل دریافت است.

✳️ @AlborzBarAssociationتاریخ خبر: 1396/10/18