قوانین و مقررات
عـنوان قانونتاریخ
اهم مصوبات منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 29/10/95‌1395/11/02
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۴ـ 25/۰۸/951395/11/02
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری1395/11/02
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف1395/10/08
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی1395/08/29
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری1395/07/22
رای وحدت رویه شماره 7461395/04/23
رای وحدت رویه شماره 7481395/04/07
رای وحدت رویه شماره 7491395/04/07
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395/03/13
قانون بودجه سال 95 کل کشور + جدول تعرفه های قضایی1395/03/05
آخرین شاخص رسمی سالانه محاسبه مهریه و تاخیر تأدیه سال ۱۳۹۴ 1395/02/04
مجموعه نظریه های مشورتی راجع به وکالت دادگستری1395/01/14
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم1395/01/12
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 13931395/01/08
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور1395/01/03
قانون شوراهای حل اختلاف 1395/01/03
قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم1394/08/08
قانون مجازات اسلامی 1393/03/22
قانون آیین دادرسی کیفری1393/03/22
12