تماس با ما
آدرس: کرج : میدان سپاه - ( بعد از اداره دارایی ) - بلوار سرداران شرقی - طبقه فوقانی بیمه سامان - کانون وکلای البرز
کد پستی: 3143963779
ریاست: vakil_alborz@yahoo.com
تلفن: 32744051(026)
انفورماتیک: Informatics_Commission@yahoo.com