جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

(اطلاعات این صفحه در حال تکمیل است...)

 

 

شعبه اول :

وکیل محمدرضا اویسی، رئیس شعبه

وکیل قدرت اله نوفلاح، دادرس انتظامی

وکیل محسن اسعدی، دادرس انتظامی

 

شعبه دوم :

وکیل آرش ذوالفقار ، رئیس شعبه

وکیل سید جلال احمدی، دادرس انتظامی

وکیل علی خزایی، دادرس انتظامی

 

شعبه سوم :

وکیل اسماعیل حضرتی ، رئیس شعبه

وکیل سحر وثوق، دادرس انتظامی

وکیل ایرج قره حسنلو ، دادرس انتظامی

 

شعبه چهارم :

وکیل اسماعیل نظم ده، رئیس شعبه

وکیل سعید رستمی، دادرس انتظامی

وکیل مجید قاسمی، دادرس انتظامی

 

 

شعبه پنجم :

وکیل حمیدرضا میرزایی ، رئیس شعبه

وکیل فرشته رحیمی، دادرس انتظامی

وکیل احمد دارابی، دادرس انتظامی

 

اعضای علی البدل دادگاه:

وکیل جمشید سپه وند

وکیل حجت اله دشت بین

وکیل جعفر ملک پور

وکیل سید نجات موسوی لاسمی

وکیل زلیخا فولادی

وکیل علی اکبری