کمیسیون ورزش

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل شیردل عبداللهی فراهانی ، مسئول کمیسیون

 

وکیل سارا غلامی ، معاون کمیسیون

 

وکیل رضا مفتاحی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل محمدرضا طهماسبی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل محمدعلی نیکخوی متین ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل سمیه بحرکاظمی  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل وحید آزاد ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل صبا کهوایی ؛ عضو کمیسیون

 

فاطمه امین خاکی ؛ همیار کمیسیون

 

زهرا وهاب زاده ؛ همیار کمیسیون