اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت 98 کانون وکلای دادگستری البرز (سهمیه آزاد)

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

1

ندرخانی زرین قبایی

سعید

2

ولی پور

قاسم

3

شاه نظری

یوسف

4

عطیف

شبنم

5

رضائی بروندی

مسعود

6

یوسفی

مرتضی

7

غلامی یاسری

سجاد

8

عابد مسرورخواه

حمیدرضا

9

محمدی

محسن

10

قاسمی

ایمان

11

چاوش پورممقانی

محمد

12

کیا

ندا

13

بهرامی

خشایار

14

پیرمحمدی پاکچین

بهرام

15

فقیهی

فاطمه سادات

16

هاشم پور

محمدامین

17

طهماسبی

مهدی

18

محمدی

سحر

19

فرح بخش

سجاد

20

تقی زاده

سیف اله

21

 انصاری

ایرج

22

ر ضائی

سونیا

23

معصومی گودرزی

جهانشاد

24

زاویه گرگری

مهناز

25

رضاپناه

نگار

26

ذوقی

عبدالصالح

27

صفری دولت آباد

سعید

28

رحیمی نهوجی

منا

29

دلگشا

سعید

30

میروهابی

سیدعمادالدین

31

مولوی

سارا

32

فکری

ندا

33

گراوند

حمزه

34

خسروی

روح اله

35

گلشن جوان

علیرضا

36

احمدیان پیردوستی

محمدصادق

37

اوری

ایمان

38

عیدی گماری

رویا

39

عزیزی

ساناز

40

شکوری آذر

توحید

41

زارعی

زهرا

42

میرزائی

زینب

43

کاویانی

فاطمه

44

عبدی

رامین

45

دهستانی منفرد

محمود

46

توانگرروستا

شاهین

47

مقصودی

مریم

48

خاشعی آشیانی

امید

49

بخشی موحد

نیلوفر

50

حجرگشت

محسن

51

بیگدلی

سعید

52

بنای نیاسری

ماشااله

53

بهداروندی شیخی

نگین

54

امیرلو

آرزو

55

گودرزی

محمود

56

قاسمی

بهاره

57

فلکی

آذین

58

فکوری کجاباد

مریم

59

رضائی

جواد

60

فنائی

معصومه

61

غلامی

فاطمه

62

بابانژاد

سجاد

63

شیرخانی

حسین

64

ذوق دار

صادق

65

خواجه

فرناز

66

خزاعی

نسیم

67

ثنائی

فاطمه

68

یونسی نژاد

مهدی

69

فراهانی

محمد

70

صالحی

ثریا

71

مرادی

محبوبه

72

یوسفی دهنوی

محمدجواد

73

حاجی کاظمی

سوگند

74

ملکی غیور

رامین

75

ابوالحسنی طرقی

مرضیه

76

طهماسبی بزی

هادی

77

عیوضی

لیلی

78

دهاقین

عنایت اله

79

حسینی نزاد

سیدفاطمه

80

ولدی

مجتبی

81

قاضی میرسعید

سیده نسترن

82

پورطهماسبی

وحید

83

شریفی

میثم

84

احسانی

حمیدرضا

85

شفیعی

سحر

86

بذرپور

حمید

87

دهائی

پدرام

88

لطفی

میلاد

89

جمشیدپور

مریم

90

اینانلو یغمورلو

نسا

91

احمدی

هادی

  • دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨-١٢:٥٧
  • 3514