مکاتبه رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز با رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 

 مکاتبه رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز با رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر لزوم تعطیلی تمامی مراجع قضایی تا زمان مهار و کنترل بیماری در کشور به استثنای واحدهای قضایی کشیک رسیدگی کننده به امور فوری و ضروری

 

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز

 

  • شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩-١٩:٠٨
  • 185