🔹دستور دهمین جلسه هیأت مديره دوره پنجم كانون وکلای دادگستری البرز:


۱- رونمایی از اولین شماره فصلنامه علمی - تخصصی کانون وکلای البرز

۲- تعیین ضوابط و تاریخ برگزاری اولین اختبار سال ۱۳۹۹

۳- انتخاب نماینده کانون البرز در دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان

۴- تعیین اعضای کمیسیون های بین الملل، رفاه، ورزش، ماده ۵۵ و نظارت و بازرسی

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست های همکاران و سایر اموری که مستلزم اخذ نظر اعضای هیأت مديره است.


🔸تاریخ برگزاری جلسه: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳

  • شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩-٠٧:١١
  • 569