کمیسیون انتشارات

 

 

 

نام: دل جوان

نام خانوادگی: باقری

سمت: مسئول

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=163

 

 

 

 

 

 

 

نام: عصمت

نام خانوادگی: دانش آراء

سمت:  معاون 

مشخصات:

 

 

نام: راضیه

نام خانوادگی: احمدلو

 سمت: عضو

مشخصات:http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=117

 

 

               

نام: بهاره

نام خانوادگی:  اردوزاده

 سمت: عضو

مشخصات:

               

 

نام: راضیه

نام خانوادگی: مدنی

 سمت: عضو

مشخصات:

 

 

 

نام: هادی

نام خانوادگی: اشرفی  

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

 نام: مهناز

نام خانوادگی: پرتوی  

سمت: عضو

مشخصات:

                       

 

 

نام:  معصومه

نام خانوادگی: ولی پور   

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام: رویا

نام خانوادگی:  خلیلی ساروخیل

 سمت: عضو

مشخصات:

 

               

نام: سالار

نام خانوادگی:  ابدی

 سمت: عضو

مشخصات: