اعضای چهارمين دوره هیئت مدیره


 

 


حسين
حجتي

رئيس هيئت مديره و رياست كانون وكلاي دادگستري البرز


 نام :وحيد
نام خانوادگي :نصيري اوانكي
نائب رئيس كانون 

 رضا
وطن خواه
بازرس
 

 هما
داودی گرمارودی
عضو هيات مديره
 

 آيت الله
پرويزي فرد
عضو هيات مديره
رضا
كوهدار
عضو علی البدل

 


 

مجتبی
باری
عضو علی البدلحسين
تفويضي
عضو علی البدل