اهم مصوبات سومین جلسه هیأت مدیره مورخه 96/12/20

1- تصویب پرداخت هزینه های جشن استقلال مورخه 96/12/13 به اتفاق آراء

2- تصویب پرداخت هزینه چاپ کتاب اسامی وکلا به اتفاق آراء

3- تصویب دایر بودن کانون در روزهای هفتم و هشتم فروردین ماه 1397 به اتفاق آراء

4- تصویب به اتفاق آراء اعطای اختیار به ریاست کانون جهت استرداد مبالغی که اشتباهاً به حسابهای کانون واریز می گردد.

5- تصویب تهیه آئین نامه معاملاتی برای کانون البرز