🔷اطلاعيه شماره ١ هيأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان البرز- سال ١٤٠٠

 

🔷بدين وسيله از كليه وكلاي دادگستري کانون وکلای دادگستری استان البرز ، واجد شرايط مقرردربندهای ((الف)) تا(( ز)) ماده ۲ وایضاً ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که تمایل به شرکت در انتخابات دارند را دعوت بعمل مي آيد تا با در دست داشتن اصل پروانه وکالت و مدارک ضروری ذیل الذکر، از ساعت ٩صبح لغايت۱٤روزشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۲ الی روزچهارشنبه مورخ ١٤٠٠/٨/٢٦ در همان ساعات اداری مارالذکر، جهت ثبت نام بعنوان نامزدهای شرکت کننده در انتخابات دوره ششم هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري البرزبه نشاني:كرج –میدان والفجر-بلوار سرداران شرقی-کانون وکلای دادگستری استان البرز –طبقه ٢ مراجعه نمايند. بدیهی است مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .

 

🔷 رئیس هیات نظارت بر انتخابات دوره ششم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان البرز سال۱٤٠٠

 

 

 

مدارک ضروری :

اول-اصل و روگرفت صفحه حاوی مشخصات و عکس وکیل و صفحه مربوط به تمديد پروانه وکالت

دوم- تعداد۳ قطعه عکس پرسنلی قطع ۴×۶

سوم- اصل و روگرفت کارت ملی و روگرفت مصدق تمامی صفحات شناسنامه

چهارم-اصل و روگرفت مدرک مصدقِ مثبِت سوابق قضایی برای مشمولین بند ب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶

تذکاریه –نسبت به تسلیم مدارک ناقص و ایضاً در باب تحویل مدارک خارج از موعد مقرر ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .

  • شنبه ٨ آبان ١٤٠٠-١٥:٤٠
  • 279