اسامی متقاضیان پروانه(مخصوص بندهای مختلف ماده 8) 

ردیف

نام خانوادگی

نام

مجوز قانونی تقاضا

آخرین محل خدمت

محل عکس

1

اعصاری

موسی

بند (د)

 

مدیر دفتر دادگستری

 

 

2

شادمان  مژدهی

امیر

بند ( د)

مدیر دفتر دادگستری

 

 


3

آهوئی

محمد صادق

بند الف

معاون قضایی دادگستری

 

4

خالقی

کامران

بند (د)

کارمند دادگستری

 

  

5

سرپناه سورکوهی

احمد

بند الف

قاضی

 

 

 

 

 

 

 

  • چهارشنبه ٣ آذر ١٤٠٠-١٨:٣٠
  • 212