شرح مذاکرات سيزدهمين جلسه هيات مديره دوره ششم كانون وكلاى دادگسترى البرز

سيزدهمين جلسه هيات مديره دوره ششم كانون وكلاى دادگسترى البرز در مورخ ١٤٠١/٠٦/٠٦ راس ساعت ١٣ با حضور كليه اعضاى محترم اصلى و على البدل برگزار گرديد.

جلسه با تلاوت آياتى چند از قرآن مجيد آغاز و پيش از ورود به دستور جلسه، موضوعاتی از سوى اعضاء هيات مديره از جمله مسایل روز جامعه وکالت، گرامیداشت روز کارمند، آزمون وکالت ، قانون تسهیل، اتوماسیون اداری و عملکرد کمیسیون‌ها مطرح و بحث وبررسى گرديد.

سپس با ورود به دستور جلسه و تبادل نظر؛


١-در خصوص پرداخت بدهى صندوق حمايت، مقرر گرديد موضوع پس از ارائه گزارش واحد حسابدارى مجدد مطرح و تصميم گيرى شود.


٢-مقرر گرديد گزارش عملكرد سه ماهه هيات مديره تنظيمى از سوى آقاى على اسداله پور كريمى در سايت كانون منتشر گردد.


۳- به اتفاق آرا آقاى قدرت اله فرحبخش به عنوان دبير كميسيون زمين انتخاب گرديد.


۵-اعضا كميسيون آموزش تعيين گرديدند.

۶. در خصوص درخواست هاى همكاران ( کارآموزان مهمان، نقل و انتقال، اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌ها، تقاضای تجدید نظر در تعیین ظرفیت شهرها برای قبول شدگان اختبار اخیر و غیره ) تصميمات مقتضى اتخاذ گرديد.


جلسه در ساعت ۱۶:۴۰ خاتمه يافت.

  • سه شنبه ٨ شهريور ١٤٠١-١٧:٠٨
  • 225