اطلاعیه

 

پیرو درخواست همکاری و همیاری با موسسه خیریه کهریزک بدینوسیله به اطلاع وکلاء و کار آموزان محترم کانون البرز می رساند چنانچه قصد کمک نقدی جهت رفع نیازهای بیماران بستری در آسایشگاه را دارند.

وجوه خود را کارت شماره ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۲۳۳۴۶۳ بانک توسعه و تعاون به نام آسایشگاه خیریه کهریزک واریز نمایند.

 

  • چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧-٠٠:١٩
  • 403