پیمان های دسته جمعی کار ؛ محمد محمدی وکیل دادگستری

پیمان های دسته جمعی کار ؛ محمد محمدی وکیل دادگستری

پیمان های دسته جمعی کار محمد محمدی وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری برای مطالعه مقاله کلیک فرمایید http://www.alborzbar.com/StreamData/DownLoad/13951201172700cd9b1.pdf

  • سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦-١٦:١٠
  • 271