برنامه زمان بندی آزمون اختبار کتبی و شفاهی سال 1398

 

 

مواد امتحانی

تاریخ

روز

ساعت

صبح

ساعت

بعدازظهر

1

حقوق مدنی

کتبی

98/03/18

شنبه

 

18-16

شفاهی

98/03/19

یکشنبه

13 9

18-14

2

حقوق تجارت

کتبی

98/03/20

دو شنبه

 

18-16

شفاهی

98/03/21

سه شنبه

13 9

18-14

3

آیین دادرسی مدنی

کتبی

98/03/22

چهارشنبه

 

18-16

شفاهی

98/03/23

پنج شنبه

13 9

18-14

4

حقوق جزا

کتبی

98/03/24

جمعه

 

18-16

شفاهی

98/03/25

شنبه

13 9

18-14

5

آئین دادرسی کیفری

کتبی

98/03/26

 یکشنبه

 

18-16

شفاهی

98/03/27

دوشنبه

13 9

18-14

6

ثبت و امور حسبی

کتبی

98/03/28

سه شنبه

 

18-16

شفاهی

98/03/29

چهارشنبه

13 9

18-14

 

 

نکات مهم :

1.       کارآموزانی که نسبت به تمدید پروانه خود اقدام ننموده باشند، مجاز به شرکت در آزمون اختبار نخواهند بود. لذا مقتضی است تا مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

2.      زمان تحویل کارت شرکت در جلسه، شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۱ خواهد بود.

 محل برگزاری اختبار:   کرج، میدان والفجر، بلوار سرداران، کانون وکلای دادگستری البرز

 

 

 

 

 

دستور العمل انضباطی اختبار کتبی سال 1398

1) زمان، مکان، برنامه برگزاری اختبار کتبی و اسامی کارآموزان واجد شرایط شرکت در آن، در هر دوره توسط کمیسیون کارآموزی از طریق کانال رسمی کانون وکلای البرز و سایتwww.alborzbar.ir یا الصاق در تابلو اعلانات مربوطه، اعلام می شود. ممکن است مراتب حضوراً به کارآموز ابلاغ شود.

2) کارآموزانی که بدون عذر موجه در اختبار شرکت نکنند، مردود محسوب و تجدید دوره می شوند.

3) کارآموزانی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشند، باید قبل از آن و در مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف 10 روز بعد از جلسه، مراتب را کتباً به کمیسیون کارآموزی اعلام و درخواست تمدید دوره کارآموزی کنند. در این مورد کمیسیون به موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص موجه بودن عذر، ضمن موافقت با عدم شرکت کارآموز در اختبار موافقت دوره کارآموزی را تا اختبار بعدی تمدید می کند.

4) درب ورودی سالن اختبار راس ساعت مقرر بسته می شود. کارآموزانی که در هر درس در جلسه شرکت نکنند، غایب محسوب و نمره درس مربوط صفر منظور می شود.

5) همراه داشتن اصل پروانه کارآموزی معتبر و اصل کارت ورود به جلسه در تمام جلسات الزامی است.

6) در هر درس، فقط استفاده از مجموعه های حاوی متن قانون مربوط، بدون حاشیه نویسی و در قطع جیبی مجاز است. همراه داشتن هر گونه وسیله اضافی از قبیل تلفن همراه، جزوه، کتب متفرقه به ویژه مجموعه قوانین محشی اعم از اینکه از آنها استفاده شود یا خیر، تخلف محسوب می شود.

7) کارآموزان باید کتب مجاز قانون را به همراه داشته باشند و مبادله هر گونه کتاب و یادداشت بین کارآموزان ممنوع است.

8) کارآموزان باید نام و نام خانوادگی، شماره پروانه و ماده امتحانی را بر روی سربرگ پاسخنامه درج کنند. اوراق فاقد مشخصات مذکور تصحیح نخواهد شد.

9) پاسخ سوال باید فقط در داخل کادر مخصوص در پاسخنامه نوشته شود. درج مطلب در حاشیه، خارج از کادر و پشت صفحه فاقد اعتبار است و جزء پاسخ لحاظ نمی شود.

10)  فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده شود. مطالبی که با سایر رنگها نوشته شود، جزء پاسخ لحاظ نمی شود.

11) بکار بردن هر گونه علامت و جمله زائد در پاسخنامه از قبیل درج نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، امضاء و نیز درج جملات بی ارتباط با پاسخ ممنوع است.

12) پاسخ به هر سوال باید مشخص و منجز باشد به نحوی که معلوم باشد هر پاسخ مربوط به کدام سوال و چه قسمتی از آن است.

13) پاسخ سوالات باید خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته شود. در صورتی که پاسخ خوانا نباشد، تصحیح نخواهد شد. چنانچه کارآموزی روی قسمتی از پاسخ را خط بکشد یا ضربدر بزند، حتی اگر پاسخ درست باشد، تصحیح نخواهد شد.

14) کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات در جلسه اختبار، عدم تحویل یا خارج کردن پاسخنامه از جلسه اختبار یا امحاء آن تخلف محسوب می شود.

15)  در صورت وقوع تخلفات پیش بینی شده در مواد 6-7-11-14 ، نمره کارآموز در درس مربوطه، صفر منظور می شود. در صورت تکرار، کارآموز از ادامه اختبار محروم و مردود خواهد بود.

16) فرستادن دیگری به جای خود به جلسه اختبار تخلف محسوب و کارآموز علاوه بر محرومیت از ادامه اختبار جهت اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به دادسری انتظامی کانون معرفی خواهد شد. همچنین فردی که بجای کارآموز در جلسه اختبار شرکت کرده مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

17) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل 10 از 20 است. چنانچه کارآموزی موفق به کسب حداقل نمره قبولی نشود، مردود محسوب می شود.

 

                                                                                 با آرزوی موفقیت

                                                                               کمیسیون کارآموزی کانون وکلای البرز

 

  • يکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨-١٧:٠٨
  • 1544