اسامی متقاضیان پروانه (مخصوص بندهای مختلف ماده 8)

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

مجوز قانونی تقاضا

آخرین محل خدمت

محل عکس

1

داوریان

علی اکبر

بند ( ب )

بازپرس جنایی استان البرز

 

.

 

2

اسدیان

مهدی

بند ( الف )

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان البرز

 

 

 

3

ایمان دوست

محمد

بند ( ب )

رییس شعبه 1155 تهران

 

 

 

4

پاشایی

مهدی

بند ( الف )

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان قزوین

 

 

 

5

منصوری

افراسیاب

بند (د)

رییس شعبه قوانین امور حقوقی ارتش

 

 

 

 

 

6

 

 

 

حق شناس محمدرضا بند ( الف )

دادستان عمومی و انقلاب

شهرستان اشتهارد

 

 

  • دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٨-١٦:٠١
  • 586