🔷 شرح مذاکرات و مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری البرز

 

 

در تاریخ هجدهم آبان ماه 1399 بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری با تلاوت آیاتی از قرآن مجید رأس ساعت13:00به ریاست جناب آقای دکتر حسین تفویضی و با حضور آقایان: دکترآیت اله پرویزی فرد،  دکتر حمید ششگل، دکتر رضا وطن خواه ،علی اسداله پور کریمی، سعید اکبرزاده  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: پاسخ شورای مشورتی مبنی بر مخالفت با ساخت نماهنگ با هزینه پیشنهادی قرائت شد و پس از شور مقرر شد جلسه بعد مسئول محترم کمیسیون فرهنگ و هنر جهت شور و اتخاذ تصمیم نهایی دعوت شوند. ضمناً مقرر شد موضوع بیمه ی درمانی ، تکمیلی ، عمر و ... که توسط نمایندگان مختلف بیمه پیشنهاد گردیده است ، به شورای مشورتی ارجاع گردد.

پیشنهاد دکتر وطن خواه مبنی بر برگزاری جلسات مجازی هیأت مدیره مطرح و مقرر شد جلسات علی القاعده به صورت مجازی برگزار گردد مگر اینکه به تشخیص رئیس یا نایب رئیس جلسه حضوری ضروری باشد.در خصوص پیش نویس آئین نامه لایحه استقلال پس از بحث و بررسی مقرر شد آقای اسداله پور تا 20/8/1399 نقطه نظرات اعضا هیأت مدیره را به صورت مکتوب اخذ تا پس از تجمیع به اتحادیه سراسری وکلا منعکس شود.             

   درخواست های کارمندان کانون و همکاران بررسی و تصمیم گیری شد. ضمنا مقرر شد با عنایت به ضرورت حفظ حریم خصوصی مقرر شد ادامه مشروح مذاکرات و مصوبات که مربوط به همکاران و کارمندان است منتشر نگردد.   

  جلسه رأس ساعت 16 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

  • دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٩-١٥:٢٤
  • 683