ترکیب اعضای هیئت مدیره چهارم

به تاریخ 2 اسفند ماه 1396 اولین جلسه هیأت مدیره دوره چهارم کانون وکلای دادگستری استان البرز برگزار شد و طبق ماده 19 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بطور فردی و مخفی رأی گیری به عمل آمد و...

اولین جلسه هیأت مدیره دوره چهارم کانون وکلای البرز برگزار شد

‍ ✳️ به تاریخ 2 اسفند ماه 1396 اولین جلسه هیأت مدیره دوره چهارم کانون وکلای دادگستری استان البرز برگزار شد و طبق ماده 19 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بطور فردی و مخفی رأی گیری به عمل آمد و سرانجام اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل با اکثریت آرا انتخاب شدند:

جناب آقای حسین حجتی بعنوان ریاست
جناب آقای وحید نصیری بعنوان نایب رئیس
جناب آقای رضا وطن خواه بعنوان بازرس 
سرکار خانم هما داودی گرمارودی بعنوان عضو هیات مدیره
جناب آقای آیت الله پرویزی فرد بعنوان عضو هیات مدیره

✳️ @AlborzBarAssociation

  • چهارشنبه ٢ اسفند ١٣٩٦-٢٠:٥٦
  • 882