تاملی بر صدور برگ مطالبه جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م بعلت عدم ارائه صورت معاملات فصلی وکلای دادگستری هوشنگ دور اندیش وکیل دادگستری

تاملی بر صدور برگ مطالبه جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م بعلت عدم ارائه صورت معاملات فصلی وکلای دادگستری هوشنگ دور اندیش وکیل دادگستری

  • سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦-١٦:٠٧
  • 439