گزيده سخنراني رياست محترم اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار كانون وكلاي البرز سال ٩٧

ر مورخه ٩٧/٢/٢٦ و در مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار سال ٩٧ كانون وكلاي دادگستري البرز رياست محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) جناب آقاي دكتر شهبازي نيا كه بعنوان مهمان ويژه به اين مراسم دعوت شده بودند ، بعد از حضور در جايگاه بعنوان سخنران و تبريك به پذيرفته شدگان اختبار ،  مطالبي را به شرح ذيل بيان داشتند   ؛ 

 

وكالت شغل شريفي است ، 

قانونگذار از آن بعنوان  شغل شريف ياد كرده  است ، 

و البته دليل آن اينست كه وكيل در راستاي بزرگترين آرمان بشريت يعني "عدالت " تلاش ميكند و همواره در مسير دستاورد حاكميت ِ قانون گام برميدارد . 

اما متاسفانه اين روزها بعلت درك ناصحيح از اين شغل ، بيشتر به جنبه اقتصادي آن توجه ميشود . 

شغل وكالت از آن دسته از مشاغل است كه مبتني بر اعتماد است و از اين جهت اين شغل را خاص ميكند و مردم به ما وكلا پناه مي آورند كه خود باعث ميشود مسئوليت سنگيني بر دوش ما باشد . 

 

استقلالي كه قانونگذار به وكلا بخشيده است به اين دليل است كه عدالت اجرا شود و حاكميت قانون بدرستي در جامعه جاري گردد و البته استقلال صرفا يك امتياز نيست بلكه يك وظيفه ء سنگين است كه قانونگذار بر دوش ما قرار داده است . 

ما متعهد هستيم كه مستقل باشيم  ، وكيل اگر مستقل نباشد هم خلاف قانون عمل كرده و هم خلاف سوگند . 

يكي از تعهدات ما در مقابل استقلامان اينست كه به موكلمان متعهد هستيم و همواره وكيل بايد به موكلش متعهد و وفادار باشد چرا كه موكل به او پناه آورده است . 

 

يكي ديگر از تعهدات ما ، تعهد در مقابل دادگاه است ، وكيل بايد در محضر دادگاه ناراست نباشد تا عدالت تامين شود . 

كه البته اين تعهدات خوشبختانه در سوگند نامه موجود است . 

 

تعهد ديگر وكيل نسبت به كشور است ، وكيل متعهد به حفظ منافع ملي كشور است ، وكيل بايد هميشه قانون كشور را رعايت كند . 

 

نهايتا اينكه وكيل به صنفش نيز متعهد است و بايد هميشه در مسير حفظ استقلال صنف تلاش كند ، بايد هزينه هاي صنفي را بپردازد تا كانون از دولت مستقل باشد ، وكيل بايد خود را توانمند كند تا داوطلبانه در خدمت اركان كانون باشد و مهمتر از همه اينكه بايد اخلاق حرفه اي را رعايت كند و اين رعايت اخلاق حرفه اي تعهديست  در مقابل صنف و حرفه وكالت چه اينكه اقدام هر وكيل منتسب ميشود به كل نهاد وكالت . 

وكيل نبايدحتي كاري كند كه در موضع تهمت قرار بگيرد . 

 

كانونها بايد در آموزش اخلاق حرفه اي بسيار كار كنند اما هروكيلي بهتر از هر شخص ديگري ميتواند در راستاي كسب ، آموزش و رعايت اخلاق حرفه اي تلاش كند . 

 

نصيحتي كه از بزرگي در ابتداي دوره كارآموزي خود شدم ، اين بود كه ايشان فرمودند ؛ "هيچگاه قلم خود را توجيه نكن "

لذا اگر هر وكيلي همواره به اين موضوع دقت كند هيچگاه نخواهد لغزيد . 

 

در انتها نيز جناب دكتر شهبازي نيا مجددا خدمت تمام پذيرفته شدگان تبريك گفته و از صميم قلب براي همگي ايشان آرزوي موفيقت نمودند .

 

✳كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري البرز ✳

  • دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧-١٨:٠١
  • 388