برنامه ی کامل دوره آموزشی کارآموزان وکالت ورودی 1396 کانون وکلای دادگستری البرز اعلام شد

 

برنامه ی کامل دوره آموزشی کارآموزان وکالت ورودی 1396 کانون وکلای دادگستری البرز

« گروه A  رتبه های 1 تا 65 سهیمه  آزاد»

« گروه B رتبه های 66 تا 100 سهمیه آزاد و رتبه های 1 تا 30 سهمیه ایثارگران»

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت

گروه

جلسه توجیهی

دوشنبه

04/04/1397

8:00-9:00

گروه A

13:00-14:00

گروه B

آئین دادرسی کیفری کاربردی

دوشنبه

04/04/1397

9:00-12:00

گروه A

14:00-17:00

گروه B

آئین دادرسی کیفری کاربردی

سه شنبه

05/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

آئین دادرسی کیفری کاربردی

چهارشنبه

06/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

حقوق ثبت کاربردی

شنبه

09/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

حقوق ثبت کاربردی

یک شنبه

10/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

اجرای ثبت

دوشنبه

11/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

آئین دادرسی مدنی کاربردی

سه شنبه

12/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

آئین دادرسی مدنی کاربردی

چهارشنبه

13/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

آئین دادرسی مدنی کاربردی

شنبه

16/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

آشنایی با تخلفات انتظامی

یک شنبه

17/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

دوشنبه مورخ 18/04/1397 تعطیل رسمی می باشد و کلاس برگزار نمی گردد.

فن دفاع و لایحه نویسی

سه شنبه

19/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

فن دفاع و لایحه نویسی

چهارشنبه

20/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

فن دفاع و لایحه نویسی

شنبه

23/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

دادگاه مجازی

یک شنبه

24/04/1397

9:00-12:00

گروه B

13:00-16:00

گروه A

اخلاق حرفه ای

دوشنبه

25/04/1397

9:00-12:00

گروه A

13:00-16:00

گروه B

 

  • جمعه ١ تير ١٣٩٧-١١:٠٩
  • 644