آیین سوگند 28 نفر از کارآموزان وکالت دادگستری در کانون وکلای البرز برگزار شد

گزارش تصویری این مراسم را از نظر می گذرانید


سرکار خانم وکیل عصمت دانش آرا رتبه نخست اختبار