اطلاعیه (قابل توجه قبول شدگان در آزمون وکالت سال 1402 )

 

قابل توجه قبول شدگان در آزمون وکالت سال 1402 جهت انجام استعلام پزشکی قانونی طبق تاریخ های مشخص شده در جدول ذیل به سازمان مربوطه مراجعه نمائید.

سهمیه آزاد

روز

تاریخ مراجعه

رتبه

مکان و ساعت

شنبه

13/08/1402

1 الی 20

عظیمیه

8:00 الی 10:00

21 الی 30

باغستان

یکشنبه

14/08/1402

31 الی 50

عظیمیه

8:00 الی 10:00

51 الی 60

باغستان

دوشنبه

15/08/1402

61 الی 80

عظیمیه

8:00 الی 10:00

81 الی 90

باغستان

سه شنبه

16/08/1402

91 الی 110

عظیمیه

8:00 الی 10:00

110 الی 120

باغستان

چهارشنبه

17/08/1402

121 الی 140

عظیمیه

8:00 الی 10:00

141 الی 150

باغستان

پنج شنبه

18/08/1402

151 الی 170

عظیمیه

8:00 الی 10:00

171 الی 180

باغستان

شنبه

20/08/1402

181 الی 200

عظیمیه

8:00 الی 10:00

201 الی 210

باغستان

یکشنبه

21/08/1402

211 الی 230

عظیمیه

8:00 الی 10:00

231 الی 240

باغستان

دوشنبه

22/08/1402

241 الی 260

عظیمیه

8:00 الی 10:00

261 الی 270

باغستان

سه شنبه

23/08/1402

271 الی 290

عظیمیه

8:00 الی 10:00

291 الی 300

باغستان

چهارشنبه

24/08/1402

301 الی 320

عظیمیه

8:00 الی 10:00

321 الی 330

باغستان

پنج شنبه

25/08/1402

331 الی 350

عظیمیه

8:00 الی 10:00

351 الی 360

باغستان

شنبه

27/08/1402

361 الی 380

عظیمیه

8:00 الی 10:00

381 الی 390

باغستان

یکشنبه

28/08/1402

391 الی 410

عظیمیه

8:00 الی 10:00

411 الی 420

باغستان

دوشنبه

29/08/1402

421 الی 440

عظیمیه

8:00 الی 10:00

441 الی 450

باغستان

سه شنبه

30/08/1402

451 الی 470

عظیمیه

8:00 الی 10:00

471 الی 480

باغستان

چهارشنبه

01/09/1402

481 الی 500

عظیمیه

8:00 الی 10:00

501 الی 510

باغستان

پنج شنبه

02/09/1402

511 الی 530

عظیمیه

8:00 الی 10:00

531 الی 540

باغستان

شنبه

04/09/1402

541 الی 560

عظیمیه

8:00 الی 10:00

561 الی 573

باغستان

سهمیه ایثارگری

روز

تاریخ مراجعه

رتبه

مکان و ساعت

یکشنبه

05/09/1402

1 الی 20

عظیمیه

8:00 الی 10:00

21 الی 30

باغستان

دوشنبه

06/09/1402

31 الی 50

عظیمیه

8:00 الی 10:00

51 الی 60

باغستان

سه شنبه

07/09/1402

61 الی 80

عظیمیه

8:00 الی 10:00

81 الی 90

باغستان

چهارشنبه

08/09/1402

91 الی 110

عظیمیه

8:00 الی 10:00

 

  • سه شنبه ٩ آبان ١٤٠٢-١٠:٤٠
  • 2615